Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

TEMPLOM TÉR APPLIKÁCIÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIA TEMPLOM TÉR Applikációhoz („Alkalmazás”) való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban Felhasználási Feltételek) és Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban adatkezelési tájékoztató) szabályozzák. Az Alkalmazást és használók (a továbbiakban: a Felhasználók) elfogadják a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket és Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás teljes körű használatára.

 

Definíciók:

Alkalmazás: a TEMPLOM TÉR applikáció

Üzemeltető/Szolgáltató: Eredeti Fény Zen Közösség (Székhely: 2500 Esztergom, Búbosbanka u. 61., Adószám: 19347772-1-11, Telefonszám: +36+36 20 257 3856, Email: eredetifeny@gmail.com) a továbbiakban Üzemeltető.

Látogató: olyan Felhasználó, aki nem rendelkezik regisztrációval vagy regisztrációja alapján sem jelentkezik be a TEMPLOM TÉR applikációra, és ezért csak a regisztráció nélkül is elérhető funkciókat érheti csak el.

Regisztrált felhasználó: az a 14 évnél idősebb természetes személy, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és használja az Alkalmazást.

Előfizető: Az a legalább 18 év feletti természetes személy vagy jogi személy, aki az alkalmazásban elérhető szolgáltatásra fizet elő, és érvényes regisztrációval rendelkezik.

Támogató: Az a legalább 18 év feletti természetes személy vagy jogi személy, aki az alkalmazásban Támogatói hozzájárulást (egyszeri támogatást) nyújt az Eredeti Fény Zen Közösségnek, és érvényes regisztrációval rendelkezik.

Felhasználó: együttesen jelenti a Látogatót, a Regisztrált felhasználót, a Támogatót és az Előfizetőt.

Tartalom: a TEMPLOM TÉR alkalmazásban szereplő összes elérhető tartalom, hír, információ, adatbázis, kép, videó szolgáltatás vagy egyéb algoritmus.

Felhasználói profil: a Regisztrált felhasználó fiókja, ami kötelezően tartalmazza a felhasználó által megadott felhasználónevet, email címet, lakhelyet, és személyes profilképet.

  1. Az Alkalmazás meghatározása

A TEMPLOM TÉR applikáció mobileszközökön és számítógépen keresztül elérhető Alkalmazás.

Az Alkalmazás elsődleges funkciója, hogy regisztrált tagok plusz információhoz juthassanak, kommunikálhassanak egymással, támogathassák a közösséget és igény esetén személyre szabott, fizetős szolgáltatásokat vehessenek igénybe.

  1. Az Alkalmazás elérésének feltételei

A Felhasználók az applikáció látogatása során kötelesek betartani a Felhasználási feltétekben megfogalmazott előírásokat. Az Alkalmazást kizárólag személyes, magáncéllal lehet igénybe venni, szigorúan tilos minden üzleti vagy nyilvános célú felhasználás.

2.1. Az Alkalmazás eléréséhez használható eszközök

Az Alkalmazás bármilyen személyi számítógép (desktop) illetve mobil eszközön Android vagy iOS operációs rendszerű mobileszközön (mobiltelefon, tablet), bármilyen böngésző segítségével igénybe vehető.

2.2. Az Alkalmazás használatának technikai feltételei

Az applikáció letöltéséhez és az Alkalmazás eléréséhez és funkciói használatához internetkapcsolatra van szükség. Ajánlott minimum feltétel, hogy a Felhasználó által használt internet szolgáltatás garantált letöltési sebessége elérje legalább az 1 Mbit/s értéket. Amennyiben az internet szolgáltatás nem éri el az előírt értéket, abban az esetben az Üzemeltető nem garantálja az Alkalmazás megfelelő működését.

3. Az Alkalmazás funkcióinak használata

Az Alkalmazás funkcióinak teljes körű használata a Felhasználási feltételek elfogadásával és regisztrációval lehetséges. Amennyiben a Felhasználó csak Látogató, hozzáférése bizonyos tartalmakhoz korlátozott vagy nem megengedett,

3.1. A regisztráció

A regisztráció e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó, valamint a név a mobiltelefonszám és a lakhely és személyes profilfénykép megadásával történik. Egy Felhasználó csak egy e-mail címmel jogosult az Alkalmazásban regisztrálni.

A regisztrálás feltétele, hogy a regisztráló 14 évnél idősebb természetes személy legyen, továbbá, hogy elfogadja a Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot. Feltétel továbbá, hogy egy valós email címét, valós személynevét adja meg saját arcképes fényképpel együtt. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt indokolás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor visszavonja a jelen Felhasználási feltételekben foglalt előírások megsértése vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A regisztrált felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni a regisztrációs adatlapon és vállalja, hogy szükség szerint aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatokat, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a megadott adatok az Üzemeltető nyilvántartása szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, jogsértők vagy egyéb okból nem megfelelőek, úgy az Üzemeltető jogosult megszüntetni az Alkalmazás igénybevételére vonatkozó jogot a Regisztrált felhasználó tekintetében.

3.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

Vezetéknév és keresztnév

Személyes, profil fénykép

E-mail cím

Lakhely

Irányítószám

Utca, házszám

Jelszó (kötelező)

Jelszó megerősítése (kötelező)

A fent megjelölt adatok megadása nélkül a regisztráció nem lehetséges.

4. Felelősség

4.1. Az Üzemeltető felelőssége

Az Üzemeltető által nyújtott applikáció működése egy adott területen az Alkalmazást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, erőforrásának és szoftverkörnyezetének, illetve az internetes hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A TEMPLOM TÉR applikáció zavartalan működéséért, és minőségbeli megfelelőségéért az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget ezzel kapcsolatosan az összes kárigényt kizárja.

Ha a Felhasználó az Alkalmazás használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad az Üzemeltető webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az Üzemeltető a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy az Alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Alkalmazáshoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem az Üzemeltető oldalán felmerülő és nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más károkért a Tulajdonos nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

4.2. Felhasználók felelőssége

A Felhasználók nem másolhatják, semmilyen adattároló eszközön nem tárolhatják, nem rögzíthetik, nem tölthetik le az elérhető tartalmakat.

A Felhasználók semmilyen módon nem támadhatják, és nem hatástalaníthatják a TEMPLOM TÉR applikáció használatával igénybe vehető tartalmak védelmére használt rendszert vagy mechanizmust.

A Felhasználók nem használhatják az Alkalmazást oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék jelen szerződéses feltételeket. A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni az applikáció biztonságát.

A Felhasználó nem teheti a következőket, és harmadik feleknek nem segédkezhet az alábbiakban:

  • az Alkalmazás, vagy bármely részének olyan eszköz vagy szoftvertermék létrehozásában történő felhasználása, amely bármilyen jellegű szoftveres alkalmazások létrehozására használható;

  • az Alkalmazás egészének vagy bármely részének használatba adása, a nyilvánosság rendelkezésére bocsátása, értékesítése vagy forgalmazása;

  • megtévesztéssel, hamis adatok megadásával, vagy egyéb, nem jogszerű módon felhasználói fiók létrehozása;

  • az Alkalmazás jelen Felhasználási feltételeket sértő igénybevétele, bejelentkezés egy olyan azonosítóval, amelyre a Felhasználó nem jogosult.

  • A Felhasználó a felhasználónevének és jelszavának titokban tartásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Felhasználó az fiókjának bármely engedély nélküli használatáról szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőt.

5. Tartalom feltöltési és moderálási szabályok

Amennyiben a Regisztrált felhasználó a TEMPLOM TÉR alkalmazáson tartalmat tölt fel vagy kommentel, akkor a következő szabályokat kell betartania:

Üzemeltető minden, az Alkalmazás használata során feltöltött képet, szöveget és videót moderál, és jogosult egyoldalúan, szabad mérlegelése alapján dönteni az adott tartalom előzetes vagy utólagos jóváhagyásáról vagy annak megtagadásáról.

Az Üzemeltető különösen megtagadhatja minden olyan kép, szöveg vagy videó jóváhagyását, amely közerkölcsöt, jó ízlést, mások vallási-, felekezeti, nemi, etnikai hovatartozását, személyiségi jogot, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt sért vagy sérthet, gyűlölet keltésére alkalmas, vagy az Üzemeltető érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Felhasználási feltételeket sérti vagy sértheti, vagy az Üzemeltető megítélése szerint bármely módon sértő vagy sértő lehet.

Az Üzemeltető a fenti esetek bármelyikének bekövetkezte esetén a már feltöltött és/vagy jóváhagyott képeket, szövegeket és videókat is törölheti, az azt feltöltő Regisztrált felhasználót és/vagy az egyes funkciók elérésében korlátozhatja, vagy letilthatja és indokolt értesítéssel egyidejűleg törölheti a Regisztrált felhasználók közül.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Alkalmazás felhasználói köréből.

 

Az Alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által, illetve az Alkalmazást kiszolgáló szerveren keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az Alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.

 

A feltöltött információkért (nyomfotók, nyomleírások, érdekességek, érdekesség adatlapok) a Felhasználók semmilyen díjazásra nem jogosultak. A feltöltött tartalmakat az Üzemeltető szabadon, időbeli és területi korlátozások nélkül felhasználhatja. Az információkat elemezheti, implementálhatja azokat az alkalmazás saját algoritmusába.

6. Díjazás

6.1.1. A támogatások díjazása

A felhasználók támogatásokkal, adományokkal segíthetik a közösség működését. A Szolgáltató a felajánlott támogatásokért a lenti táblázat szerinti díjakat számolja fel:

Szolgáltatás neve

Fizetési periódus

Havi díj Barion Payment Zrt. online bankkártyás fizetéssel

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

1.500 Ft

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

5.000 Ft

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

10.000 Ft

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

15.000 Ft

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

50.000 Ft

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

100.000 Ft

Támogatói hozzájárulás

egyszeri

tetszés szerinti összeg

A támogatás összege nem tartalmaz ÁFÁ-t.

6.1.2. A szolgáltatások díjazása

Az Applikáció egyes tartalmai és funkciói a Regisztrált Felhasználó részére külön díj fizetésével érhetőek el. A Szolgáltató előfizetéses szolgáltatását kizárólag azon Előfizető vehetik igénybe, akik a szolgáltatásra előfizettek.

A felhasználók igénybe vehetnek külön díj ellenében rendelhető videó chat-en keresztül nyújtott 15, 30 vagy 60 perc hosszú „Zen Assistance” konzultációs szolgáltatást is. A Szolgáltató a konzultációs szolgáltatásokért a lenti táblázat szerinti díjak felszámítására jogosult:

Szolgáltatás neve

Fizetési periódus

Egyszeri díj Barion Payment Zrt. online bankkártyás fizetéssel

15 perc Zen Assistance (video chat)

egyszeri

1.500 Ft

30 perc Zen Assistance (video chat)

egyszeri

3.000 Ft

60 perc Zen Assistance (video chat)

egyszeri

6.000 Ft

A díjak a fizetendő ÁFÁ-t tartalmazzák.

6.2.1. Egyszeri támogatás

Sikertelen fizetés esetén a választott fizetési rendszer 3 munkanapon belül összesen három alkalommal kísérli meg levonni a támogatási összeg díját, s abban az esetben, ha sikertelen a tranzakció, a támogatói megállapodás megszűnik.

6.2.2. Egyszeri díjfizetés

Az előfizető a megrendeléskor előre köteles megfizetni a Szolgáltatás 6.1.2. pontban meghatározott díját, a „Zen Assistance” Szolgáltatás igénybevétele előtt. Sikeres díjfizetés esetén a Szolgáltató biztosítja az Előfizető által megrendelt szolgáltatás elérését.

Sikertelen fizetés esetén a Szolgáltató nem biztosítja a szolgáltatás elérését az Előfizető részére.

A Szolgáltatást az Előfizető újabb megrendelése alapján, sikeres fizetési tranzakció esetén biztosítja a Szolgáltató.

6.3. Fizetési feltételek

A díjfizetés az applikációban elérhető Barion Payment Zrt. fizetési kapun keresztül történik, az adott fizetési rendszer mindenkori szabályainak megfelelően.

A díjfizetés kizárólag a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerben elfogadható bankkártyával történhet, az átutalás útján történő vagy egyéb fizetési mód nem lehetséges. A bankkártya adatok a Barion Payment Zrt. felületén kerülnek tárolásra, a mindenkori Barion Payment Zrt. Felhasználási Feltételeknek megfelelően.

6.4. Számla kiállítása és megküldése és a bankszámlakivonaton történő megjelenés

Az előfizető vonatkozásában, sikeres fizetési tranzakció esetén a fizetési tranzakció szolgáltatója vagy elektronikus számlát állít ki az igénybevett szolgáltatás díjáról, amelyet elektronikus úton küld meg az Előfizető részére, az általa megadott e-mail címre.

Az Előfizető vagy a Támogató által kapott bankszámlakivonatokon a Barion Payment Zrt. szerepel, mint elfogadóhely.

6.5. A Barion Payment Zrt. online vásárlásra vonatkozó feltételek

A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá.

7. A TEMPLOM TÉR applikációra vonatkozó szabályok

Az Alkalmazásra nem alkalmazandók az elektronikus hírközlési szabályok a Felhasználói szerződés egyes rendelkezései az adatkezelésre vonatkozó szabályok kivételével. Jelen Alkalmazás vonatkozásában a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Elérhetőség

A jelen Felhasználási feltételekre vonatkozó bármilyen észrevétel, kérdés esetén az Üzemeltető a eredetifeny@gmail.com e-mail címen áll a Felhasználók rendelkezésére.2021. november 23.